Toimintamme ytimessä

Missiomme                      

Arjessan missiona on tuottaa palveluita, joilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämää arjessa.


Visiomme                         

Me uskomme, että yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan tulevaisuuteen huomenna.

 

Arvomme

Vastuullisuus

Sosiaali- ja hoivapalveluissa mennään lähelle yksilön ja perheen elämää, jopa osaksi heidän arkeaan. Meillä palvelun ja tuen antajilla on erittäin iso vastuu: vastuu kunnioittaa yksilöä, vastuu kuunnella autettavaa sekä vastuu auttaa.

Ihmisten elämän erilaisuus on hyvinvointia!

 

Luotettavuus

Sosiaali- ja hoivapalvelukenttä on hyvin moninainen. Luotettava palveluntuottaja on omistautunut ”palapelin” eri osasten huomioimiseen ja omalta osaltaan läpinäkyvään johtamiseen ja arkityöskentelyyn. Läpinäkyvyyteen kuuluu myös luonnollisesti muun muassa yhteiskunnallisten vastuiden täyttäminen.

Pidetään lupaus!

 

Ammatillisuus

Ammatillinen palvelutoiminta on johdettua, perusteltua, vahvuuksia etsivää ja näkevää. Toisaalta ammatillisuus pohjaa ihmisten auttamisen ja tukemisen maanläheisyyteen ja työnkuvan ymmärtämiseen aidosti ihmiseltä ihmiselle -palveluna. Arkisissa kohtaamisissa korostuvat muun muassa hyvät käytöstavat, kirkassilmäisyys, myönteisyys, osaaminen sekä osaamisen rajojen tajuaminen sekä erityisosaamisen ajoittaminen.

Asiakas ja hänen kokemuksensa!

 

Näkökulmiamme hyvinvointiin

  • Erilaisuus on hyvinvointia
  • Huomaa hyvä tänään
  • Minunkin tekemä