Toimintamme ytimessä

Missiomme                      

Arjessan missiona on tuottaa palveluita, joilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämää arjessa.

Visiomme                         

Me uskomme, että yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan tulevaisuuteen huomenna.

Arvomme

Sitoutuminen - Minunkin tekemä                                                              

Sitoutumisella tarkoitetaan työntekijän positiivista asennetta omaa organisaatiotansa, työyhteisöä, sen toimintatapoja ja arvoja kohtaan. Siinä korostuu tahto ja halu olla mukana. Sitoutuminen on hyvän asiakaslähtöisen työn ja  asiakkaiden tarpeiden tukemisen perusta.

Vastuullisuus - Erilaisuus on hyvinvointia

Sosiaali- ja hoivapalveluissa mennään lähelle yksilön ja perheen elämää, jopa osaksi heidän arkeaan. Meillä palvelun ja tuen antajilla on erittäin iso vastuu; vastuu kunnioittaa yksilöä, vastuu kuunnella autettavaa sekä vastuu auttaa.

Kohtaaminen - Huomaa hyvä tänään

Kohtaamisen taito on sosiaali- ja hoivapalvelujen ydinosaamista. Hyvään kohtaamiseen tarvitaan keskittymistä, läsnä olemista, välittämistä, toisen kuuntelemista ja ymmärtämistä, huomioiden ihmisen yksilöllinen elämänkulku. Näin mahdollistuu kohtaamisen ilo. Kohtaamiseen tarvitaan myös oman heikkouden ja epätäydellisyyden tunnustamista.


Ammatillinen palvelutoiminta on johdettua, perusteltua, vahvuuksia etsivää ja näkevää. Toisaalta ammatillisuus pohjaa ihmisten auttamisen ja tukemisen maanläheisyyteen ja työnkuvan ymmärtämiseen aidosti ihmiseltä ihmiselle palveluna. Arkisissa kohtaamisissa korostuvat mm. hyvät käytöstavat, kirkassilmäisyys, myönteisyys, osaaminen ja osaamisen rajojen ymmärtäminen sekä erityisosaamisen ajoittaminen.