Uutiset

Erilaisuus on hyvinvointia – tutustu neuropsykiatriseen valmennukseen

Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä. Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi ADHD, autismin kirjon erityispiirteitä tai Tourette. Nepsy-valmennus sopii myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret sekä aikuiset.

Nepsy-valmennus on luonteeltaan lyhyt, noin 10 kerran aikataulutettu ja aktiivinen valmennusjakso, jolla pyritään askeleittain kohti asetettuja tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan aktiivisesti valmennusjakson aikana. Nepsy-valmennuksella haetaan apua arjen haasteisiin ratkaisukeskeisesti.

Neuropsykiatrista valmennusta tekee aina koulutettu nepsy-valmentaja, jonka työn tukena on moniammatillinen tiimi. Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä ja työskentelyssä huomioidaan asiakkaan omat verkostot. Tavoitteet valmennukselle asetetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja ja voimavaroja arkisiin tilanteisiin.

Meillä on hyviä kokemuksia nepsy-osaamisen soveltamisesta myös kotona tehtävään perhekuntoutukseen, perhetyöhön sekä ammatilliseen tukihenkilötyöhön.

Neuropsykiatrista valmennusta tarjoamme kaikissa toimipisteissämme ympäri Suomen!

>> Tutustu tiimeihimme


Palaa otsikoihin