Uutiset

24.5.2018 14.26

GDPR eli EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa jokaisen arkeen

GDPR eli EU:n tietosuoja-asetus on osa EU:n tietosuojalainsäädännön uudistusta.

Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöä ja parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa. Asetuksen myötä yhteisöt ja yritykset velvoitetaan ottamaan tietosuoja-asiat kokonaisvaltaisesti huomioon toimintansa suunnittelussa, varmistamaan tietoturvansa riittävyys ja varautumaan ongelmatilanteisiin.

Tietosuoja-asetuksen noudattaminen luo mahdollisuuksia sen yhdenmukaistaessa ja varmistaessa hyviä toimintatapoja sekä käytäntöjä. Jos asiaa tarkastellaan yksittäisen asiakkaan tai työntekijän näkökulmasta, yhdenmukainen tapa tuo luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä onkin GDPR:n yksi tavoitteista. Me Arjessassa olemme uuden tietosuoja-asetuksen voimaantulon yhteydessä tarkistaneet ja täsmentäneet tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjämme. Meille asiakkaiden ja henkilöstön tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen on tärkeä osa toimintaamme.Palaa otsikoihin