Eila, Hoitaja

eila_800x800

Tärkein tehtäväni on olla lähellä vanhusta. Tämä on myös se asia, mikä saa minut viihtymään työssäni. Haluan tehdä juuri tätä työtä, nyt ja jatkossa.”. Eila kertoo, että vanhustyö on ollut aina lähellä hänen sydäntään. Hän on kuitenkin päätynyt sosiaalialan töihin hieman vahingossa. ”Olen vaihtanut vanhemmalla iällä karjatalouden töistä sosiaali- ja terveysalalle. Maatalous on kokenut menneinä vuosina valtavia mullistuksia ja paljon työpaikkoja on hävinnyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Hain tuolloin työvoimapoliittiseen koulutukseen ja pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi.”

Eila kokee, että opiskelupaikan saanti oli kuin lottovoitto. Hän opiskeli tiiviissä tahdissa lähihoitajaksi suuntautuen vanhustyöhön. Ensimmäisen kerran Eila oli yhteydessä nykyiseen työnantajaansa jo opiskeluaikana. Tuolloin hän kävi esittäytymässä Sillanpää-kodin silloiselle omistajalle ja kertoi kiinnostuksestaan vanhustyötä ja kyseistä työnantajaa kohtaan. Silloin ei Eilan osaamista vastaavia tehtäviä ollut kuitenkaan tarjolla ja valmistuttuaan lähihoitajaksi Eila aloittikin työt toisaalla.

Vuonna 2012 Eilaan oltiin Sillanpää-kodilta yhteydessä ja sillä tiellä ollaan edelleen, hän aloitti tuolloin työt hoitajana. ”Työni on tukea ja hoivata vanhuksia, kiittää heitä onnistumisista ja siten kannustaa heitä löytämään voimavaroja itsestään. Näiden asioiden löytäminen ja niiden nostaminen esiin tuo vanhuksille onnistumisen ja elämänhallinnan tunteita.” Eila kokee tärkeäksi osaksi työtään myös osallistumisen päivittäisten viriketuokioiden järjestämiseen yhdessä työkavereiden kanssa. ”Ne tuovat vaihtelua asukkaiden arkeen ja haluan olla niissä mukana.”

Parhaita onnistumisen hetkiä työssä Eila kokee perushoitotilanteissa silloin, kun saa kohdata vanhuksen tasavertaisesti. ”Perushoitotilanteetkin ovat tietynlaisia viriketuokioita.” Tällaisissa kohtaamisissa vanhuksilta saatu kiitos lämmittää sydäntä. ”Tulee tunne, että on saanut luotua turvallisen olon vanhukselle. Se on paras kiitos, mitä työstä voi saada.”  

Hoitajan työ on välillä hyvin raskasta ja työyhteisön merkitys työssäjaksamiselle on Eilan mielestä suuri. ”Työyhteisömme on mainio. Keskustelemme ja avaamme toisillemme kokemuksiamme hyvinkin syvällisesti, keventävää huumoria unohtamatta.” Eila haluaa myös itse olla tukemassa työkavereitaan. ”Olen saanut mahdollisuuden kouluttautua Validoivaan hoitoon, tästä olen saanut työkaluja muistisairaan asukkaan kohtaamiseen. Haluan jakaa tätä osaamista myös muun työyhteisön hyödyksi.” Eila toivoo saavansa jatkaa nykyisen työnantajan palveluksessa. Nykyinen työnkuva on juuri sitä, mitä hän haluaa tulevaisuudessakin tehdä.