Hanna-Mari, Hallintokoordinaattori

Hanna-Mari_hallintokoordinaattori_800x800Ennen Arjessaan tuloa Hanna-Mari oli kuullut yrityksestä eri kanavien kautta ja päätynyt selailemaan yrityksen nettisivuja, samalla hän päätti jättää avoimen työhakemuksen. Tämän jälkeen yhteydenotto tulikin nopeasti. Hakemus poiki tapaamisen, työhaastattelun ja lopulta työpaikan. ”Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen halu päästä osaksi Arjessa-perhettä vain kasvoi. Paras joululahjani vuonna 2015 oli tieto siitä, että saan aloittaa työt Arjessassa.”

Hanna-Mari aloitti työt hallinnon assistenttina, jolloin työtehtävät koostuivat erilaisista hallinnon avustavista töistä. Melko nopeasti tehtävänkuva kuitenkin laajeni ja työ muuttui vastuullisemmaksi. ”Jo ensimmäisen vuoden aikana sain luottamuksellisia työtehtäviä paljon lisää ja koen, että polku nykyisiin hallintokoordinaattorin tehtäviin on ollut luonteva ja toimiva.”. Tällä hetkellä Hanna-Mari vastaa kilpailutusten seurannasta, vakuutusasioista sekä toimii hallinnollisissa asioissa konsernijohdon tukena.  

Hanna-Mari on koulutukseltaan Hallintotieteiden maisteri ja kokee, että koulutus on ollut ollut tukeva pohja nykyisissä tehtävissä toimimiselle. ”Koulutuksen lisäksi myös työ on opettanut paljon, äärettömän paljon.” Se, miksi ja ketä varten työtä tehdään, on Hanna-Marille hyvin selvää: ”Meidän tehtävä hallinnon tukipalveluissa on luoda palvelua tuottaville yhtiöillemme ja niiden henkilöstölle mahdollisimman hyvät edellytykset toimia. ”

”Työssäni parasta on se, että saan olla mukana luomassa ja rakentamassa yhteistä Arjessa-tarinaa. Sen lisäksi vastuulliset työtehtävät ja hyvä työyhteisö ovat minulle tärkeitä asioita.” Hanna-Mari näkee työn eteen tuomat haasteet mahdollisuuksina oppia uutta. ”Mikään haaste ei voi olla ylitsepääsemätön, niihin täytyy vain asennoitua oikealla tavalla. Walt Disneykin sen on todennut, kaikista unelmistamme voi tulla tosia, jos meillä vain on rohkeutta tavoitella niitä.”  Hanna-Marille on tärkeää, että hän voi toteuttaa samoja arvoja ja samaa elämänasennetta työssään, jotka ohjaavat häntä ihmisenä myös vapaa-ajalla.