Nina, Työhönvalmentaja

Nina_työhönvalmentaja_800x800Työhönvalmentajan tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen urapolku. Useimmiten työ on työpaikan hakua, mutta myös asiakkaiden koulutussuunnitelmien tukemista. Nina on työskennellyt pian kolme vuotta Arjessan palveluksessa. ”Hain työhönvalmentajan paikkaa ja onnekseni pääsin. Tuolloinen esimieheni nappasi minut rekrytointikonsultin töistä tekemään syvällisempää valmennusta.”

Työhönvalmentajan työn sisältö vaihtelee asiakkaiden vaatimusten mukaan jatkuvasti, tällä hetkellä painopisteessä on työelämäpalvelujen ryhmäohjaus. Yksilöllinen valmennus kulkee rinnalla kuitenkin koko ajan. Uusien palvelujen suunnittelu ja käynnistäminen on vaatinut paljon paitsi esimiehiltä, niin myös työntekijöiltä. Kun palveluja tuotetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, korostuu koordinoinnin ja joustavuuden merkitys. 

Nina on koulutukseltaan YTM sosiaalipsykologi. Pitkä työkokemus erilaisissa yritysmaailman tehtävissä on Ninan mielestä suuri etu työhönvalmentajan työssä. ”Kokemukseni muun muassa tuotekehityksen ja myynnin tehtävistä tukevat minua käytännön työssä. Yhteydenotot yrityksiin ja työnantajiin ja erityisesti heidän liiketoimintansa ymmärtäminen ovat työhönvalmentajan työssä keskiössä.” Nina kokee saavansa myös sosiaalipsykologin koulutuksesta tukea työhönsä. Opinnoissa painottuvat ryhmien välisiin suhteisiin, ryhmäilmiöihin ja vuorovaikutukseen liittyvät teemat. ”Vuorovaikutus on työhönvalmentajan työssä yksi tärkeimmistä osa-alueista.

Mikä työhön valmentajan työssä sitten Ninasta on parasta. ”Aina välillä saan pilkahduksen siitä, että olen saanut vaikuttaa asiakkaan elämänlaatuun merkittävällä tavalla.” Nämä pilkahdukset voivat ilmentyä esimerkiksi työpöydälle ilmestyvien kukkalähetysten muodossa, joilla juuri työllistynyt asiakas haluaa kiittää Ninaa. Työhönvalmentaja kohtaa jatkuvasti uusia persoonallisuuksia, uusia elämäntarinoita ja uusia tilanteita. ”Aina kun kuvittelee rutinoituneensa, työt kyllä ravistelevat. Asiakkaat tai sattuma yllättää.” Työ on Ninan mielestä monipuolista ja käytännönläheistä. ”Elinehto työssäjaksamiselle on kuitenkin loistavaakin loistavammat työkaverit täällä Tampereella!”

Nina kokee, että koko Arjessa on omalla tavallaan oman uransa alussa yrityksenä. Siksi myös oma tulevaisuus ja työura piirtyvät Ninalle vielä hieman epäselvästi. Koko ajan tulee uusia palveluja, toiminta muokkaantuu ja sen vuoksi myös mahdollisuudet ovat rajattomat. Nina toivoo, että voisi olla tulevaisuudessakin mukana toteuttamassa laadukkaan palveluntuottajan hyvinvointipalveluja. ”Meillä aidosti välitetään, toiminta on hyvin konkreettista ja myös tulokset sen mukaisia!