Hyvinvointipalvelut Arjessa utför rehabiliterande arbete i kundens hem och vardagsmiljö. Arbetet stöder kundernas vardag och välbefinnande med beaktande av helheten

Till vårt växande team i Österbottens område söker vi nu en FAMILJEARBETARE


Huvudkontoret är i Vaasa.  

Du bör vara socionom eller ha en liknande utbildning och vi önskar att du dessutom skulle ha en för branschen lämplig fortbildning. Du har redan tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdom och familj. Du är en flexibel teamarbetare, du är inte rädd för utmaningar och det känns som en naturlig sak för dig att lära dig nytt och utvecklas inom ditt arbetsfält. Du tar gärna ansvar och du klarar av att arbeta självständigt.

Du klarar av att arbeta i tal och skrift på både svenska och finska.

Arbetet innehåller även kvälls- och veckoslutsarbete. Du har körkort och egen bil.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt Straffregisterlagen (505/2002).   

Tilläggsuppgifter: Jukka Levonen/öppenvårdens teamledare, 044 753 6919, jukka.levonen@arjessa.fi

Ansökningsanvisningar:
Lämna in din ansökan före 2.12.2018 Lämna in din ansökan i god tid, för vi kommer att intervjua sökandena redan före ansökningstidens slut och anställer direkt en sökande som är optimal för våra behov.

Sök jobb!

Arjessa är en växande nationell aktör med tjänster som produceras av ca 1300 experter inom social- och hälsovård, undervisning och fostran. Det omfattande servicenätverket stöder individernas och familjernas liv i vardagen genom att ge kvalitativ och tillförlitlig individuell service.

Grunden för Arjessas verksamhet är att beakta och respektera människors olikheter. Arjessa är en del av Humana, som är ett ledande nordiskt företag inom individ- och familjeomsorg.