Erityispalvelut

Palvelukodeissamme, joissa tarjotaan palveluita mielenterveysongelmista kärsiville, päihdeongelmaisille tai kehitysvammaisille, asutaan mahdollisimman kodinomaisesti - kukin erityisryhmä omassa yksikössään. Jokaiselle asukkaalle laaditaan tarvittaessa yhdessä omaisten kanssa yksilöllinen kuntoutusohjelma. Hoivan sisältö ja taso määritellään kunkin henkilön tarpeiden mukaan. Lähtökohtana on asukkaiden taitojen ja kykyjen ylläpitäminen ja uusien elämysten kokeminen.

Tarjoamme elämäniloa ja hoivaa ympäri vuorokauden turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Yksiköt ovat käytössä myös lyhytkestoisia asumis- ja kuntoutusjaksoja tarvitseville asiakkaille. Olennaista on monipuolinen viriketoiminta, jota järjestetään yhdessä muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä