Asumisen tukipalvelut

Asumisen tukipalvelut ovat kotiin vietävää kuntouttavaa työtä. 

Asiakkaana ovat:

  • päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
  • vammaispalveluiden asiakkaat
  • jälkihuollon nuoret.

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäinen asuminen. Työskentely on kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä asumista tukevaa. Teemme palvelutarpeen arviointeja ja asumisen tuen arviointeja, joiden avulla saadaan selville asiakkaan asumismuodon ja tuen tarve.

Tavoitteena on, että asiakkaan itsenäinen asuminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti mielekästä. Tavoitteena on myös sitouttaa asiakas peruspalveluihin ja auttaa häntä talous-, virasto- ja viranomaisasioiden hoitamisessa. Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa laadittava kuntoutussuunnitelma. Tukipalveluihin kuuluu tarvittaesa ympärivuorokautinen päivystys.

Meillä on myös tukiasuntoja.

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri ovat nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksiköitä, jotka tarjoavat asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa asumisen tukea nuorille mielenterveyskuntoutujille ja aikuissosiaalityön asiakkaille, sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. Tavoitteenamme on auttaa nuorta itsenäistymään tukien arjen hallintaa, psyykkistä vointia, yhteiskunnallista osallisuutta ja sosiaalisia suhteita.

Lue lisää itsenäistymiskodit Aavasta ja Aurista.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä