Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

LUE LISÄÄKoulunkäynnin tuki

Lapsen koulunkäynti voi olla hankalaa, johtuen erilaisista tunne-elämän häiriöistä, oppimisvaikeuksista, sosiaalisista ongelmista koulussa, perheen tuen puuttumisesta tai perhe-elämän epävakaudesta. Koulunkäynnin yksilöllinen tuki pyrkii korjaamaan muutosta tarvitsevat kohdat lapsen arjessa. Tavoitteena on aina motivaation ja mahdollisuuksien kasvattaminen koulunkäynnistä selviytymiseen.

LUE LISÄÄ


Jälkihuollon palvelut

Ammatillisen jälkihuollon tukihenkilö tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea. Työskentely tarjoaa tukea itsenäistymiseen, koulunkäyntiin, taloudellisten asioiden hoitamiseen sekä itsestä huolehtimiseen. Itsenäisen asumisen tukemisessa painottuu omien asioiden aktiivinen hoitaminen ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan.

Meillä on myös jälkihuollon tukiasuntoja, joissa nuori voi päästä oman elämän alkuun sovitun tuen avulla.

LUE LISÄÄ


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatristen oireiden (kuten ADHD-, Tourette- tai Autismin kirjon diagnooseissa) värittäessä ihmisen elämää, on arjessa joskus sellaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen eivät omat keinot aina riitä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsenäisen arjen hallintaan ja toiminnanohjaukseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin tai vaikkapa sosiaalisiin tilanteisiin. Tällöin voi ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta olla suuri apu sitä tarvitsevalle.

LUE LISÄÄ

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä