Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakaina oleville lapsille ja nuorille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Harrastustoimintaan tukeminen
 • Neurologisten haasteiden ymmärtäminen
 • Psykiatristen haasteiden tunnistaminen ja hoitoonohjaus
  sekä hoidon tukeminen
 • Tukea vuorokausirytmin löytämiseen
 • Auttaa löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa
 • Tarjota turvallinen ja luottamuksellinen aikuinen
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu
 • Rikoksettoman elämän tukeminen
 • Mielekkään tekemisen löytäminen
 • Opiskeluun ohjaaminen
 • Päihteettömyyden tukeminen
 • Perheen ristiriitojen selvittäminen

Työskentelyjakso sisältää:

 • Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloitusneuvottelussa.
 • Toimintatapaa ohjaavina perusarvoina ovat puheeksi ottaminen, avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan kunnioittaminen.
 • Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Ajantasainen dokumentointi ja yhteenveto.

Tavoitteet ja kesto:

Tukihenkilötoiminta on määräaikaista ja sen kesto ja tavoitteet täsmennetään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. 

Palvelu käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja asiakkaan kesken. 

Lähtökohtana on, että tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan yhteistapaamisissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa sovituin välein.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä