Koulunkäynnin tuki

Lapsen koulunkäynti voi olla hankalaa, johtuen erilaisista tunne-elämän häiriöistä, oppimisvaikeuksista, sosiaalisista ongelmista koulussa, perheen tuen puuttumisesta tai perhe-elämän epävakaudesta. Koulunkäynnin yksilöllinen tuki pyrkii korjaamaan muutosta tarvitsevat kohdat lapsen arjessa. Tavoitteena on aina motivaation ja mahdollisuuksien kasvattaminen koulunkäynnistä selviytymiseen.

 • Koulunkäynnin tuki on yksilöllisesti räätälöity palvelukokonaisuus lapsen koulunkäynnin turvaamiseksi.
 • Tuen tilaajana voi olla sosiaalihuollon, lastensuojelun tai opetustoimen edustaja yksin tai eri viranomaistahot yhdessä.
 • Sisällöistä räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus.
 • Koulunkäynnin tuki voi olla myös osa muuta palvelua.

Työskentelyjakso voi sisältää:

 • Opiskelutaitojen vahvistamista, motivaation kasvattamista ja tukemista.
 • Opetussuunnitelman mukaista opetustyötä.
 • Läksytukea ja kokeisiin valmistautumista.
 • Kouluun viemistä ja sieltä hakemista.
 • Lapsen on mahdollista suorittaa osa oppiaineista työntekijämme ohjauksessa.
 • Työskentely voi tapahtua koulun ulkopuolisessa ympäristössä.
 • Oppisisällöt ja suorittaminen tapahtuvat tiiviissä yhteistyössä oppilaan oman koulun ja opettajan kanssa.
 • Pyrimme toimimaan välittäjinä koulun, vanhempien ja sosiaalihuollon kesken, jolloin koulussa voidaan keskittyä sen varsinaiseen tehtävään, opettamiseen.

Nivelvaiheen tuki 

 • Oppilaan siirtyessä opiskelijaksi toiselle asteelle, voidaan tukea jatkaa esim. tukihenkilötyön muodossa.
 • Säännöllinen tuki toisen asteen opiskelun alussa tukee pärjäämistä opinnoissa ja pyrkii ehkäisemään opiskelun keskeytymisen.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä