helsingin tiimi
Palvelukielinämme: suomi, englanti, ruotsi, arabia, ranska, venäjä ja viro

Maahanmuuttajapalvelut

Yksilöille

Yksin maahan tulleille nuorille tai maahanmuuttaja aikuisille tarjoamme itsenäisen elämän ja asumisen tukea kotouttavin työmenetelmin. Työtä tekee maahanmuuttajatyöhön erikoistunut työntekijä, joka tukee ja auttaa asiakasta käytännönläheisesti taloudenhallinnan, virastoasioinnin, itsenäisen asumisen, kunnan peruspalveluihin, hoitokontaktien sitomisen, kielitaidon, koulutuksen ja työkokeilujen kysymyksissä.

Työote on voimaannuttavaa ja kotouttavaa sekä asiakasta osallistavaa. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaja-asiakkaan toimintakykyä ja resilienssiä siten, että integroituminen ja osallistuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on mielekästä.

Työskentely soveltuu henkilölle, joka tarvitsee tukea esim.

 • Yksin maahan tullut nuori
 • Kotoutumisen haasteet
 • Mielenterveysongelmat
 • Koulunkäynnin vaikeudet

 • Ihmiskaupan uhrin auttaminen
 • Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus

Perheille

Perhetyössä tavoitteena on löytää perheen voimavaroja kasvatuksen, vanhemmuuden tukemisen ja kasvun, yhteiskuntaan kotouttamisen, omien asioiden hoitamisen, kulttuurien yhteensovittamisen, työelämään, talouden ja sosiaalisten suhteiden osalta.

Perhetyössämme pyrimme jäsentämään ja hahmottamaan usein moniulotteista ongelmavyyhtiä kulttuurisensitiivisesti yhdessä perheiden kanssa. Perhetyö arvioi ja ottaa huomioon lapsen edun ja hyvinvoinnin perheyhteisössä sekä luo luottamuksen perheen ja yhteiskunnan välillä. Toiminta on arki- ja asiakaslähtöistä, jossa käytetään toiminnallisia menetelmiä.

Perhetyötämme toteutamme työparityöskentelynä, missä toinen työpareista omaa maahanmuuttajataustan ja näin ollen toimii myös siltana kahden kulttuurin välillä. Työtämme ohjaa yrityksemme arvot luotettavuus, vastuullisuus ja ammatillisuus.

Työskentely soveltuu perheille, jotka tarvitsevat tukea esim.

 • Varhainen vuorovaikutus

 • Lasten kasvatukselliset haasteet
 • Arjen askareissa
 • Kahden kulttuurin yhteen sovittamisesta
 • Kotoutumisen haasteet
  Vanhempien ja lasten väliset ristiriidat
 • Yksin maahan tullut lapsi / perheen yhdistämiseen liittyvät haasteet
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat

 • Isätyö

Tarjoamme palveluja seuraavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi, arabia, ranska, venäjä ja viro.

Ota yhteyttä:
Mika Ikkala, lähiesimies
puh. 050 322 7515
mika.ikkala@arjessa.fiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä