perhehoito
Arjessan Perhehoitopalvelut 050 329 0282
facebook

Vahvasti tuettu perhehoito

Arjessan vahvasti tuettu perhehoito mahdollistaa paljon tukea tarvitsevien lasten asumisen sijaisperheissä. Kodinomainen ympäristö on usein hyväksi erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. 

Arjessan perhehoito mahdollistaa lapselle, perhehoitajalle ja kunnalle  menetelmiltään rikkaan ja lämpimän sekä riittävästi läsnä olevan ja jämäkän tuen, helposti ja läheltä. Sosiaalityöntekijämme toimivat tukena perheille sekä linkkinä perhehoidon ja sosiaalitoimen välillä. Meillä on sekä suomen- että ruotsinkielisiä sijaisperheitä. Palvelua on tällä hetkellä tarjolla Pohjanmaan alueella.

Tehostettu tuki sijaisperheille

Tuemme tehostetusti sijaisvanhempia usein tapahtuvien kotikäyntien,  yhteydenpidon, ryhmäohjauksen, vertaistuen ja täydennyskoulutuksen avulla. Sijaisvanhemmilla on käytössään 24h päivystysnumero. Apua arkeen saa silloin, kun sitä tarvitsee. Tehostetun tuen tehtävä on ehkäistä sijoituksen keskeytymistä ja varmistaa lapsen tarpeiden huomioiminen.

Voisiko teidän perhe toimia sijaisperheenä?
Jätä hakemus tästä

Ota yhteyttä
050 329 0282
Kita Westerlund
toiminnanjohtaja


Kraftigt förstärkt familjevård

Den kraftigt förstärkta familjevården i Arjessa möjliggör att även barn med behov av särskilt stöd och omvårdnad, kan bo i en vanlig familj.

Arjessa:s familjevård arbetar metodiskt med att ge ett starkt stöd till familjevårdarna, kommunerna och barnen med stabilitet och kontinuitet i vården som mål. Stödet ges direkt till hemmet och det är aldrig långt borta. Förutom som stöd för familjevårdaren, fungerar våra socialarbetare som en länk mellan familjehemmet och den ansvariga socialarbetaren på socialkansliet. Vi har både finskspråkiga- och svenskspråkiga familjehem (fosterhem). Familjevårdsservicen erbjuds för närvarande i Österbotten.

Förstärkt stöd till familjehemmet

Vi ger ett stort stöd i form av vägledning till fosterföräldrarna genom kontinuerliga hembesök, telefonsamtal, grupphandledning, möjlighet för familjevårdare att träffa andra familjevårdare, fortbildning inom aktuella ämnen och ekonomisk ersättning. Familjevårdarna har en 24 h journummer till sitt förfogande, för att de aldrig skall behöva känna sig ensamma med sin eventuella oro, som uppdraget ibland kan medföra. Speciellt i början då ett barn placeras, kan det behövas mer stöd. Hjälp i vardagen ges då det behövs. Den förstärkta familjevårdens mål är att förhindra sammanbrott av placeringen samt försäkra att barnens behov beaktas.             

Lämna din ansökan härPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä