Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä. Tuki vaihtelee perheen tarpeiden mukaan kodinhoidollisesta avusta aina perheen sisäistä vuorovaikutusta tukevaan vaativaan erikoistason työskentelyyn.

LUE LISÄÄ


Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. 

Avoperhekuntoutus tarjoaa: 

 • Riittävän vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset
 • Tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen
 • Turvallinen kasvuympäristö lapselle
 • Tavoitteellinen kuntoutusprosessi
 • Terapeuttinen työskentely perheen kotona 
 • Vaihtoehto laitoskuntoutukselle
Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa. 

LUE LISÄÄ


Perhekuntotus

Perhekuntoutus tarjoaa tiivistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea lasten kehityksen, vanhemmuuden sekä parisuhteen tuomiin haasteisiin. Työskentelyssä on vahvasti terapeuttinen ote ja se sisältää toiminnallista tekemistä, ohjausta, keskusteluja sekä virike toimintaa. Perhe asuu kuntoutusjakson ajan perhekuntoutusyksikössämme.

Niittypolun perhekuntoutusyksikkö

Tukipuun perhekuntoutusyksikkö

LUE LISÄÄKriisiperhetyö

Kriisiperhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille avuksi akuutteihin kriisitilanteisiin:

 • Uupumus
 • Äkillinen vakava sairaus
 • Perheväkivalta
 • Ero
 • Kuolema
 • Perheristiriidat
 • Muu akuutti kriisi

Työskentely sisältää ilta- ja viikonlopputyöskentelyn tarpeen mukaan.
Sisällöistä räätälöidään perheen tarpeita vastaava kokonaisuus.

LUE LISÄÄ


Perheiden tapaamispalvelut

Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n toimitiloissa, perheen kotona, sukulaisten kotona tai kunnan osoittamissa tiloissa.

Tapaamiset voidaan järjestää myös iltaisin tai viikonloppuisin.
Tapaamisissa on mukana yleensä työpari.

Työntekijämme huolehtivat tarvittaessa tapaamisen järjestelyistä. Toteutamme myös valvottuja vaihtoja.

LUE LISÄÄLapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalveluun kuuluu:

 • Tukea ja apua lasten hoidossa ja kasvatuksessa.
 • Konkreettista apua arjessa selviytymiseen ja kodinhoitoon.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

LUE LISÄÄ


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatristen oireiden (kuten ADHD-, Tourette- tai Autismin kirjon diagnooseissa) värittäessä ihmisen elämää, on arjessa joskus sellaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen eivät omat keinot aina riitä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsenäisen arjen hallintaan ja toiminnanohjaukseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin tai vaikkapa sosiaalisiin tilanteisiin. Tällöin voi ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta olla suuri apu sitä tarvitsevalle.

LUE LISÄÄPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä