Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa. 

Avoperhekuntoutus tarjoaa: 

 • Riittävän vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset
 • Tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen
 • Turvallinen kasvuympäristö lapselle
 • Tavoitteellinen kuntoutusprosessi
 • Terapeuttinen työskentely perheen kotona 
 • Vaihtoehto laitoskuntoutukselle

Työskentelyjakso

 • Aloitustapaamisessa sovitaan viikoittainen tuntimäärä, kesto ja tavoitteet.
 • Erikseen sovittaessa kriisipäivystys 24/7.
 • Työskentelyn lähtökohtana asiakaslähtöinen asiantuntijuus ja kiintymyssuhdeteoria.
 • Moniammatillinen työryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja vahvan tuen perheen yksilöllisiin tarpeisiin, lapsia ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen.
 • Terapeuttinen työskentely vahvistaa perheen voimavaroja ja toimintakykyä, tavoitteena lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin edistäminen.
 • Työskentelyyn sisältyy ohjaava, arvioiva ja havainnoiva työote.
 • Kokonaisvaltainen arvio perheen tilanteesta unohtamatta arjen haasteita.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.
 • Säännölliset palaverit perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.
 • Sopimuksen mukainen dokumentointi sekä yhteenveto työskentelystä

Lopputyöskentely

 • Kesto sopimuksen mukaan, käyntejä harvennetaan vähitellen.
 • Työskentelyssä saavutettujen asioiden vahvistaminen.
 • Jatkotuen arviointi yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. 
 • Tarvittavien tukitoimien käynnistäminen.
 • Kirjallinen yhteenveto ja arvio perheen tilanteesta.

Työskentelyyn sisältyy:

 • Työskentely toteutuu perheen tarpeiden ja tilaajan toiveiden mukaan joustavasti kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
 • Sisällöstä räätälöidään perheen tarpeiden vastaava kokonaisuus.
 • Erikseen sovittaessa kriisipäivystys 24/7.
 • Sopimuksen mukainen dokumentointi.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä