työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yksilöllistä, asiakkaalle räätälöityä palvelua, jossa huomioimme asiakkaan kokonaistilanteen ja tavoitteet. Työhönvalmentajamme tukevat työnhaussa, omien vahvuuksien ja osaamisen markkinoinnissa, ammatinvalinnallisissa kysymyksissä, yhteydenotoissa työnantajiin, haastatteluihin valmistautumisessa ja uuden työn aloittamisessa. Palveluun ohjaudutaan esim. TE-toimiston kautta tai kunnan työllisyyspalvelujen lähetteellä.

Uravalmennus

Uravalmennuksessa tuemme asiakasta ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. Keskitymme henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden täsmentämiseen ja arvioimme tilannetta suhteessa työelämän mahdollisuuksiin. Tuemme ammatti- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä ja vahvistamme oppimismotivaatiota.

Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Esimiesten ja työntekijöiden hyvinvointi heijastuu työyhteisön ilmapiiriin ja siten suoraan myös työn laatuun. Työnohjaajamme tukevat tilanteen tutkimisessa ja uusien ratkaisumallien löytämisessä sekä tilanteen hallintaan ottamisessa. Työnohjaus antaa tukea työyhteisön kehittymiseen ja muutosten menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelussa autamme työyhteisöä haastavissa tilanteissa, kuten organisaatiomuutoksiin liittyvissä konfliktitilanteissa tai yhteistyön kehittämisen haasteissa. Tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään molempia tyydyttävä ratkaisu ja laatia sopimus siitä, kuinka jatkossa toimitaan. Työyhteisösovittelijamme antavat tukea ratkaisun syntymisessä, vaikka vastuu riitatilanteen ratkaisusta säilyy osapuolilla.

Palvelua tarjoaa

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä