Arjessa, lastensuojelupalveluita lapsille ja perheille
Arjessan lastensuojelupalveluiden kautta edistämme aktiivisesti lapsen ja perheen hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Lastensuojelun laitospalvelut

Arjessan kaikille lastensuojelupalveluille yhteinen kuvaava tekijä on asiakaslähtöisyys.
Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen perheen ja lapsen ongelmat ovat ratkaistavissa oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella tuella, hoidolla ja kasvatuksella. Asiakaslähtöinen työ vaatii palveluiden räätälöintiä juuri kyseiselle lapselle, nuorelle ja perheelle sopivaksi.

Pyrimme olemaan luovia ja samanaikaisesti jämäköitä kasvatusalan ammattilaisia, emmekä jätä kiveäkään kääntämättä haastavien ja ongelmallistenkin tilanteiden ratkaisemiseksi.

Tavoitteenamme ja toimintamallinamme on kertoa yhteistyökumppaneillemme eri palveluidemme sisällöistä niin, että sijoitustilanteessa oikean paikan ja avun etsiminen lapsille ja perheille olisi mahdollisimman sujuvaa ja oikea-aikaista.

Toimintamme ytimessä on se varsinainen työ, mikä tapahtuu perheissä ja sijaishuolto-yksiköissä. Tätä työtä teemmekin jatkuvasti lujalla asenteella ajatuksenamme: ”niin kuin omia hoidettaisiin”.

Paikallista arjen ammattitaitoa

Tutustu lastensuojelupalveluita tarjoaviin toimipisteisiimme


Johto ja hallinto

Pekka Kivisaari
Teemu Luoma, Arjessa lastensuojelupalvelut
Jouni Korpela

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa huostaanotto?

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Se on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin sekä toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan perhe-elämän suojaan.

Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Lisäksi huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. On myös arvioitava, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Päätöksen sijoituksesta tekee kotikunnan sosiaalityöntekijä.

Kauanko lapsen tai nuoren sijoitus sijaishuoltoyksikössä kestää?

Sijoitus päättyy, kun pystytään varmuudella toteamaan, että lapsen/nuoren turvallinen eläminen ja oleminen laitoksen ulkopuolella on mahdollista. Toisinaan sijoitukset ovat lyhyitä, toisinaan ne voivat kestää täysi-ikäisyyteen asti.


Palaute on meille tärkeää

Löysitkö etsimäsi palvelun? Saitko kiinni henkilön jota tavoittelit? Vastasiko palvelu tarpeitaisi?

Johto ja hallinto

Pekka Kivisaari
Teemu Luoma, Arjessa lastensuojelupalvelut
Jouni Korpela

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä