Jälkihuollon palvelut

Kun nuoren matka kohti aikuisuutta alkaa, syntyy tarvetta myös arjessa elämisen taidoille. Tällä matkalla voivat apuna ja tukena olla monipuoliset jälkihuoltopalvelumme.

Jälkihuollon palvelumme tarjoavat 18–21-vuotiaille nuorille aikuisille sijaishuollon jälkeisiä palveluita räätälöidysti.

Jälkihuoltopalvelumme mahdollistavat tukiasumisen sijaishuoltopaikan välittömässä läheisyydessä vahvaa tukea saaden, tai tarjoten räätälöityjä palveluita omaan asuntoon. Tämän lisäksi erilaiset tukiviikonloput tai muut luovat tavat auttaa nuorta aikuista ovat mahdollisia.

Yksilölliset ja riittävät tukimuodot sekä toimintatavat sovitaan yhteistyössä nuoren aikuisen ja jälkihuollosta vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.  


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä