Aurooran perhekuntoutus

Auroorassa toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja elämyksellistä perhekuntoutusta, jossa perheet kohdataan avoimesti, rehellisesti, uteliaasti ja lämmöllä. Aurooran työskentely perustuu sekä arvioivaan että kuntouttavaan työskentelyyn koko perheen kanssa. Perhekuntoutusta toteutetaan niin palveluntuottajan tiloissa kuin asiakasperheiden kodeissa heidän omissa elinympäristöissä. Yksikkö toimii Jyväskylässä Samulinniemessä, jossa on käytössä kaksi tilavaa kolmiota. Palveluntuottajan tiloissa järjestettävä perhekuntoutus ja perheiden kotiin vietävä avoperhekuntoutus pitävät sisällään saman palvelukokonaisuuden.

Perhekuntoutuksemme palvelee koko Keski-Suomen aluetta.

Työn sisältö

Aurooran työskentely jakautuu perheohjaukseen, vanhempainohjaukseen, lasten kanssa tehtävään työskentelyyn sekä perheterapeuttiseen työskentelyyn. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen asuinympäristössä ja tarvittaessa myös muualla perheelle luonnollisessa ympäristössä. Perhettä tavataan kuutena päivänä viikossa, sovittuina ajankohtina. Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti.   

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa ja kuntoutuksen edetessä painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Auroorassa perheterapeuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan Auroorassa yksilötyöskentelynä, parityönä sekä perhetapaamisilla. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan. Vanhempainohjauksissa käydään läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia laajasti, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuudenarviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Lapset tapaavat omaa työntekijäänsä ja niiden sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, samojen teemojen äärellä.

Mikäli perheen tuen tarve ylittää perhekuntoutuksen tavanomaisen palvelukokonaisuuden tarjoaman tuen määrän, on perheen mahdollista saada sovitusti vielä intensiivisempää tukea.

Tiimi

Perhekuntoutuksessa työskentelee perheohjaajia, terapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja kuntoutustyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan. Äkillisissä perheen omien työntekijöiden sairastumistapauksissa arvioidaan perhe- ja tapauskohtaisesti sijaisen käyttöä. Aurooran tiloissa asuvilla perhekuntoutusperheillä on mahdollista saada yhteys työntekijään kaikkina vuorokauden aikoina. Myös kotiin vietävän avoperhekuntoutuksen osalta yöpäivystys voidaan tarvittaessa järjestää.

Auroora_esite
Lue esite


Aurooran perhekuntoutusyksikkö avaa ovensa 1.1.2019
Paikkoja voi jo tiedustella etukäteen!
Ota yhteyttä:

Tanja Pihlaja
toiminnanjohtaja
040 829 0112
tanja.pihlaja@arjessa.fi

Jarkko Nauha
lähiesimies
044 714 3974
jarkko.nauha@arjessa.fi

Hilda Yesiltas
perheterapeutti
040 486 3419
hilda.yesiltas@arjessa.fi


Posti- ja käyntiosoite:
Mäystintie 12
40520 Jyväskylä

Auroora sijaitsee 4,5 km:n päässä Jyväskylän keskustasta, Päijänteen ja luonnon läheisyydessä viihtyisässä asuinympäristössä. Julkisella liikenteellä Aurooraan pääsee busseilla nro 15 ja 19 Jyväskylän keskustasta.