Niittypolun laitosperhekuntoutus

Niittypolussa toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja elämyksellistä perhekuntoutusta, jossa perheet kohdataan avoimesti, rehellisesti ja lämmöllä. Niittypolun työskentely perustuu sekä arvioivaan että kuntouttavaan työskentelyyn koko perheen kanssa. Laitosperhekuntoutus toimii Vihdin Nummelassa, jossa on käytössä kaksi tilavaa, saunallista kolmiota sekä pieni tukiasunto, johon voidaan majoittaa esimerkiksi vauvaperhe. Laitosperhekuntoutuksen lisäksi toteutamme avoperhekuntoutusta perheiden omissa elinympäristöissä.  Laitosperhekuntoutus ja avoperhekuntoutus pitävät sisällään saman palvelukokonaisuuden.

Perhekuntoutuksemme palvelee koko Etelä-Suomen aluetta.

Niittypolku PK2

Työn sisältö

Niittypolun työskentely jakautuu perheohjaukseen, vanhempainohjaukseen, lasten kanssa tehtävään omistyöskentelyyn sekä perheterapeuttiseen työskentelyyn. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona sekä tarvittaessa myös muissa perheen ympäristöissä. Perhettä tavataan kuutena päivänä viikossa, sovittuina ajankohtina. Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti.   

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa ja kuntoutuksen edetessä painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Niittypolussa perheterapeuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan Niittypolulla yksilötyöskentelynä, parityönä sekä perhetapaamisilla. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan, tiiviimmillään kahdesti viikossa. Vanhempainohjauksissa käydään läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia laajasti, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuuden arviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Omisajoilla lapset tapaavat omaa työntekijäänsä ja niiden sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, samojen teemojen äärellä.

Mikäli perheen tuen tarve ylittää perhekuntoutuksen tavanomaisen palvelukokonaisuuden tarjoaman tuen määrän, on perheen mahdollista saada sovitusti vielä intensiivisempää tukea.

Niittypolku PK3


Tiimi

Perhekuntoutuksessa työskentelee perheohjaajia, perheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja omistyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan. Äkillisissä perheen omien työntekijöiden sairastumistapauksissa arvioidaan perhe- ja tapauskohtaisesti vieraan sijaisen käyttöä. Laitosperhekuntoutusperheillä on mahdollista saada yhteys työntekijään kaikkina vuorokauden aikoina. Laitosperhekuntoutuksen yöpäivystyksen hoitaa Niittypolun sijaishuollon yksikkö. Avoperhekuntoutuksen osalta yöpäivystys voidaan tarvittaessa järjestää.

Niittypolku PK4

Niittypolku PK5


Haluatko lisätietoa? Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Niittypolun perhekuntoutusyksikön sijainti palvelee koko Etelä-Suomen aluetta.
Ota yhteyttä:

Jonna Wejberg
lähiesimies
puh. 050 501 8020
jonna.wejberg@arjessa.fi

Petteri Laasio
toiminnanjohtaja
050 570 8147
petteri.laasio@arjessa.fi

Käynti- ja postiosoite:

Pillistöntaival 149
03100 Nummela