Työelämäpalvelujen tiimi

Työelämäpalvelujen tiimimme pursuaa yhteishenkeä, energiaa ja tehokkuutta!

Monipuolisesti kouluttautuneet asiantuntijamme kohtaavat asiakkaita erilaisissa tilanteissa esimerkiksi työnhaussa, terveydellisten syiden aiheuttamissa työuran vaihdoissa, maahanmuuttotilanteissa, koulutusvaihtoehtojen etsinnässä ja yritysten outplacement-toiminnassa sekä työnohjauksessa. Yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, TE-hallinto ja erilaiset vakuutusyhtiöt kuten työeläkevakuutusyhtiöt.

Yhteinen vahvuutemme on ihmisläheinen työelämätuntemus. Olemme saaneet erinomaista palautetta sekä asiakkaan että yhteistyökumppanien tahoilta: olemme helposti lähestyttäviä, asiantuntevia, aikaansaavia ja otamme huomioon erilaiset lähtökohdat. Koulutus- ja työtaustamme vaihtelee muun muassa vahvoista yritysmaailman myynnin ja liiketoiminnan tekijöistä, koulutuksen, ohjauksen ja terveydenhuollon ammattilaisiin. Työnkuvamme on yhtä monipuolista. Tavalliseen työpäivään saattaa kuulua ryhmänohjausta, asiakkaan ura- tai työhönvalmennusta lähipaikkakunnilla, yhteydenpitoa ja tapaamisia yrityksiin ja työnantajiin sekä opintoasioissa oppilaitoksiin. Työskentelemme aina kunkin asiakkaan tai yhteistyökumppanin tavoite kirkkaana mielessä, joustavasti ja peräänantamattomasti.

Meitä yhdistää asiakasta ja yhteistyökumppania arvostava työote rennon iloisessa ilmapiirissä: tärkeintä on löytää mahdollisuuksia, missä asiakkaat ja työnantajat kohtaavat molempia osapuolia hyödyntävässä hengessä. Tavoitteena voi olla myös kokonaisvaltainen urasuunnitelman luominen asiakkaalle koulutuksineen ja työhön tutustumisineen. Palaset loksahtavat paikalleen ja työllistymisiä tapahtuu!


"Ihan mahtavaa palvelua! Suosittelen ehdottomasti myös muille, joilla ongelmia esim. työnhaun ja CV:n kanssa. Todella tyytyväinen nykyinen työntekijä kiittää ja kumartaa!"
Asiakaspalaute