Pinola - Yhteiseen maailmaan kasvaminen

Pinola sijaitsee rauhallisessa ympäristössä, jossa oma yhteisö auttaa sopeutumaan ja motivoitumaan. Tavoitteena on yhteiseen maailmaan kasvaminen, joka on mahdollista kaikille, mutta ei aina itsestäänselvää.

Pinola on 20 km Ylivieskan keskustasta sijaitseva lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa sijaishuoltopalveluita huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille nuorille.

Teemme tiivistä yhteistyötä perheen ja lapsen muun verkoston kanssa. Palvelut toteutetaan aina räätälöityinä lapsen, nuoren ja perheen tarpeet huomioiden.

Henkilökunnalla on kokemusta vaativasta lastensuojelutyöstä. Yksikössä on erityisosaamista psykiatrisesta hoitotyöstä sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Yksikön käytettävissä on lisäksi lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäripalvelut.

Lastensuojeluyksikkö Pinolassa toimii pienopetusryhmä, jonka opetuksesta vastaa Ylivieskan kaupungin sivistystoimi. Yksiköllä on hyvä yhteistyö lähikuntien koulujen kanssa ja jatkokoulutus-mahdollisuudet ovat laajat.

  • Koulu omissa tiloissa.
  • Riittävän etäällä ollakseen rauhallinen.
  • Toiminnallisessa ympäristössä oma jalkapallokenttä, kuntosali ja metallihalli.


"Tarvitsin apua ja sain apua, olen kaikinpuolin tyytyväinen. Kiitos!"
Pinolan asukas