Namikan pienryhmäkoti
– työskentelyn perustana huomioiva kasvatus ja yhteiskasvattajuus

Toimintamme koostuu kahden erilaisen yksikön palveluista huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Namika 1 on tarkoitettu erityislaitoshoidon tukea tarvitseville nuorille ja Namika 2:n palvelut puolestaan on kohdennettu vaativaa erityislaitoshoitoa tarvitseville nuorille. Namika 2 -yksikössä toteutetaan sekä vaativaa pitkäaikaista laitoshoitoa erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville nuorille, että arviointi- ja kriisijaksoja. Jaksojen kesto vaihtelee 6-8 viikon arvioinnista yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutettavaan pitempään hoitojaksoon.

Pienryhmäkotimme yhteydessä on kaksi tukiasuntoa, joissa nuorten on mahdollisuus harjoitella itsenäistä elämää ohjaajien vahvalla tuella.

Huomioiva kasvatus - yhteiskasvattajuus

Namikassa hoidon ja kasvatuksen perustana on huomioiva kasvatus. Huomioivaan kasvatukseen kuuluu tärkeänä osana kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Lapsiin voidaan vaikuttaa myönteisellä ja huomioivalla kasvatus- ja vuorovaikutustavalla. Huomioiva kasvatusarki pitää sisällään empaattisuutta ja kannustavuutta. Arjessa keskustellaan nuorten kanssa sekä rakennetaan yhdessä nuorta tukevaa arkea. Arjen toiminnassa kunnioitetaan nuoren tunnetiloja sekä kuvataan niiden vaihtuvuutta. Tuetusti opetellaan elämää tunteiden kanssa sekä niiden hallintaa. Aito ja runsas positiivinen vuorovaikutus jokaisessa arjen tilanteessa on osa nuoren huomioivaa kasvatusta.

Nuoren elämään liittyy kiinteästi perhe, jonka mukana olo nuoren arjessa on erityisen tärkeää. Yhteiskasvattajuus ja kumppanuus nuoren verkoston kanssa mahdollistaa onnistuessaan voimavarojen yhdistämisen, sekä tietojen ja positiivisten kokemusten jakamisen. Yhteiskasvattajuuden avulla lisätään vanhempien voimavaroja kasvattaa omaa lasta ja toteutetaan kasvatusta yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Jatkuva avoin ja suora vuorovaikutus verkoston kanssa on avain luottamuksen syntyyn ja vahvistumiseen. Työskentely koostuu yksilöllisesti määritettyjen tavoitteiden pohjalta, jonka perustana on nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma. Toimivan yhteistyön tuloksena voidaan saavuttaa parempi kasvualusta nuorelle.”Työni parhaat puolet ovat mielenkiintoinen työnkuva ja oma rooli osana lastensuojelua ja lasten sekä vanhempien antama hyvä palaute. Hyvä työporukka ja taustatuki emoyhtiöltä.”
Työntekijän kommentti työhyvinvointikyselyssä