Nuorisokoti Valokki
– Nuorten kasvussa vahvasti mukana

Nuorisokoti Valokki tarjoaa laajan lastensuojelupalveluiden palvelukokonaisuuden lastensuojelun vaativimpiinkin tilanteisiin. Motivoituneen ja koulutetun henkilöstön kautta pystymme vastaamaan nuorten yksilöllisiin haasteisiin. Valokissa toimii kotikoulu, jossa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Reagoimme asiakkaan tarpeisiin nopeasti. Päivystyspuhelimeen vastataan 24/7. Olemme valmiita toimimaan nopeasti ja joustavasti nuorten parhaaksi.

Arkea yhdessä nuoren kanssa

Toimintamme perustuu aikuisjohteiseen, lapsilähtöiseen arkeen, mihin kuuluu vahvasti koulunkäynnin tukeminen. Jokainen nuori huomioidaan yksilönä ja omana itsenään. Arjen hallinnan haasteisiin vastataan mm. omaohjaajuudella, säännöllisellä päiväohjelmalla, harrastustoiminnan tukemisella sekä hyvinvoivalla kasvatusyhteisöllä. Palvelu rakentuu yksilöllisesti asiakassuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Valokissa vastataan erityisiin haasteisiin ja tavoitteellinen työskentely mitoitetaan aina tarpeen mukaan.


”Nuorten vaikeimmatkaan haasteet eivät saa meitä luovuttamaan.”
Harri Kytölä
ohjaaja