Perusyksikkö - Turvallista ja tasaista arkea

Perusyksikkö on 7-paikkainen yksikkö. Se tarjoaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille ympärivuorokautista hoitoa. Toiminta rakentuu turvallisen ja tasaisen arjen ympärille. Perusyksikkö antaa nuorelle turvallisen kasvuympäristön. Perusyksikössä korostuu nuoren ikä- ja kehitystason mukainen kasvatustyöskentely yhdessä perheen kanssa.

Henkilökunnallamme on neuropsykiatrista osaamista, joten pystymme vastaamaan neuropsykiatristen lasten pulmiin. Nuorilla on mahdollisuus omaan psykiatrian erikoislääkärin palveluihin ja yhteistyö alueen nuorisopsykiatrian kanssa on tiivistä.

Nuorisokoti Valokin yhteydessä toimii Kurikan sivistystoimen alainen koulu, jossa on kaksi opettajaa ja ohjaaja.
"Olen tyytyväinen palveluun ja olen nuorena kiitollinen kaikesta, mitä minun sekä perheeni kanssa on tehty tulevaisuuden vuoksi."
Valokin perusyksikön nuori