Vastaanottoyksikkö - Yksilöllistä kasvun tukemista

Nuorisokoti Valokin vastaanottoyksikkö on 7-paikkainen erityisyksikkö. Tilat tukevat haasteellisesti käyttäytyvien nuorten kanssa työskentelyä sekä mahdollistavat myös pienet ryhmät ja intensiivivaiheen työskentelystä eteenpäin siirtymisen vaiheittain kuntoutuksessa.

Vastaanottoyksikön tavoitteena on kuntouttaa nuoria, joiden haasteena ovat aikaisemmat keskeytyneet laitossijoitukset, aggressiivinen käytös, rikokset, koulua käymättömyys, päihteet ja muu ikätasoista kehitystä ja elämänhallintaa häiritsevä käyttäytyminen.Henkilökunnallamme on neuropsykiatrista osaamista, joten pystymme vastaamaan neuropsykiatristen lasten pulmiin.

Nuorisokoti Valokin henkilökunnan koulutuspohja antaa mahdollisuuden nähdä lapsen ja nuoren asioita eri näkökulmista ja näin myös jokaisen kasvua ja kehitystä voidaan tukea monipuolisesti ja yksilöllisesti. Kasvatus ja hoito toteutuvat hyvän kulttuurin, ohjaavan kasvatuksen ja yhteisöllisyyden sekä yhteistyön kautta.

Yhteistyö eri osapuolien kanssa on aktiivista ja tärkeä osa Nuorisokoti Valokin toimintaa. Yhteistyötä tehdään sijoitetun lapsen perheen, sijoittavan kunnan ja muun sijoitetun lapsen sosiaalisen verkoston kanssa. Yhteistyöstä vastaa omaohjaaja yhdessä yksikönjohtajan kanssa.

Nuorilla on mahdollisuus omaan psykiatrian erikoislääkärin palveluihin. Yhteistyö alueen nuorisopsykiatrian kanssa on tiivistä. Nuorisokoti Valokin yhteydessä toimii Kurikan sivistystoimen alainen koulu, jossa on kaksi opettajaa ja ohjaaja. " Asiat ovat menneet parempaan suuntaan... "
Vastaanoton asiakas