Fiina

Fiinan henkilökuntaa ohjaavat lapsen edun sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Työn suunnittelussa sekä arvioinnissa hyödynnetään monitoiminnallista asiantuntijatyöryhmää, jolloin pystymme yhdistämään hoidollisuuden, kasvatuksellisuuden ja psykiatrian.

  • Yksilöllistä kohtaamista ja kasvatusta kohti elämänhallintaa ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.
  • Aikuisjohtoinen vahva tuki perustuen läheisen suhteen rakentamiseen, jota ylläpidetään vuorovaikutustyöllä, ratkaisukeskeisyydellä sekä herkkyydellä tunnistaa nuorten yksilölliset tarpeet ja ainutlaatuisuus.
  • Kuntouttava työote, jonka kautta tehdään tavoitteellista muutokseen johtavaa työtä, kohti elämänhallintaa, yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä osallisuutta.

"Ihanat työntekijät, ammattitaitoisia."
Asiakaspalaute