Mäki-Marttila

Mäki-Marttilan yksikkö tarjoaa psykiatrista erityisosaamista, haastavassa elämäntilanteessa oleville sijoitetuille lapsille. Yksikössä lapsi saa turvallisesti käydä läpi oman kehityskaarensa kehitysvaiheita, jonka aikana tuetaan psyykkisen minän eheytymistä.

  • Lapsuusiän psykoosien ja skitsofreniaa sairastavien lasten psykiatrinen lastensuojelutyö
  • Lasten diabeteksen hoito vaikeasti oireilevien nuorten psykiatrisessa lastensuojelutyössä
  • Osaaminen ja kokemus syömishäiriöisten lasten hoidon erityispiirteistä
  • Rauhallinen ja virikkeellinen ympäristö, joka mahdollistaa toiminnallisen lastensuojelutyön kodinomaisessa maalaismiljöössä, erityisesti pienempien lasten kanssa.
  • Vahva moniammatillinen työyhteisö, joka on vuosia tehnyt töitä yhdessä