Puro 2

Puro 2:n vahvasti aikuisjohtoinen arki pyrkii tukemaan lasta ikätasoiseen vastuun kantamiseen ja oman toiminnanohjauksen kehittymiseen. Moniammatillisuuden hyödyntäminen ja toimiminen yhdessä Puron tukipalvelujen kanssa, auttaa ymmärtämään nuoren erityispiirteitä ja toisaalta myös tukee lapsen minäkuvan eheytymistä.

  • Nuorten aitoon kohtaamiseen sekä johdonmukaiseen ja tukevien rajojen asettamiseen perustuvaa psykiatrista lastensuojelutyötä ja kasvatusta.
  • Toiminnassa korostuu tukikeskustelujen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen keinoin tapahtuva nuorten ikätason, yksilölliset kyvyt sekä sosiaaliset ja psyykkiset kuntoutustarpeet huomioiva vahva kuntouttava työote.
  • Yhteisöllisyyden, osallistamisen ja arjen taitojen harjoittelun kautta kohti itsenäistä elämää.

Vahvan työyhteisön erityisosaamisena ovat neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy) sekä väkivaltatilanteiden ja aggression ennaltaehkäisy ja hallinta.