Puron tukipalvelut

Puro tarjoaa lastensuojelun laitospalveluiden lisäksi tukipalveluita, joiden tarkoitus on vastata asiakaskunnan erityispiirteisiin ja lisätä vaativan laitoshoidon vaikuttavuutta.

Puron koulu

Purossa toimii perusopetusta antava kaksikielinen Vaasan koulutoimen alainen koulu. Opetusryhmiä on kaksi, suomenkielinen ja ruotsinkielinen.

Puron koulun tavoite on mahdollistaa perinteisten koulupalveluiden ulkopuolelle jääneiden lasten oikeus perusopetukseen. Toiminta perustuu yksilöllisyyteen, toiminnallisuuteen ja vahvaan henkilökuntaresurssiin. Koulu sijaitsee isossa kiinteistössä, joka mahdollistaa oppimisympäristön joustavan muokkaamisen yksilölliseen opetukseen. Opetusmuotoina ovat mm. draama-, musiikki-, media- ja puutyöpaja.

Yksikönjohtaja, opettaja
Pikku-Puron koulu
Kirsi Kandolin
Vähänkyröntie 5
kirsi.kandolin@arjessa.fi
66500 Vähäkyrö
Puh. 044 032 1841


Terveydenhuollon palvelut

Nuorisopsykiatrisella asumiskoti Purolla on terveydenhuollon lupa, joka mahdollistaa lääkäri ja psykologipalvelujen tuottamisen sijaishuollossa oleville nuorille.

Purolla on kaksi nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä, jotka ovat osa moniammatillista työryhmää. Lääkäri tapaa lapsia tarpeen mukaan ja tekee tiivistä yhteistyötä yksiköiden sairaanhoitajien kanssa.

Puron psykologi toimii vahvasti yksiköiden tukena lasten hoidossa. Psykologi tapaa uuden lapsen mahdollisimman nopeasti ja tekemään alustavan arvion tutkimustarpeesta ja jatkosta. Puron psykologi pystyy tekemään kognitiiviset ja neuropsykologiset sekä tunne-elämän ja persoonallisuuden tutkimukset.

Puron paja eli Pajatso

Paja on tarkoitettu ensisijaisesti Puron omille nuorille, jotka ovat  suorittaneet oppivelvollisuuden, mutta heillä ei ole mahdollisuuksia opiskella toisen asteen opinnoissa.Pajatoiminta yhdessä yksiköiden hoidollisen työn kanssa tukee nuoren kasvuympäristöä. Pajatoiminnalla on vahva sosiaalinen luonne, nuoren saadessa kuulua yksikön ulkopuolella toimivaan yhteisöön jolla on tarkoitus.

Ammattitaitoinen ja läsnäolevan aikuisen ohjaus tuo turvallisuutta ja pitää fokuksen tarkoituksenmukaisessa tekemisessä. Puron paja pyrkii osaltaan helpottamaan nuorten psyykkistä vointia antamalla mielekästä tekemistä ja rytmittämällä arkea.