Skogsbacken 1 ja Skogsbacken 3

Luomme luottamuksellisen suhteen nuoren kanssa ja vahvistamme tunnetta primääristä huolenpidosta ja turvallisuudesta. Tämä luo edellytykset turvalliselle kiintymykselle ja sille, että nuori kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä.

  • Eriasteinen masennus, johon voi liittyä ajatuksia itsensä vahingoittamisesta ja itsetuhoista käytöstä.
  • Heikot ja vaurioituneet kiintymyssuhteet erityisesti adoptiolapsilla.
  • Agression rauhanomainen kohtaaminen (lågaffektivt bemötande, Elven, Bo Hejlskov)
  • Vahvasti kuntouttava työote työskentelyssä nuoren perheen ja/tai muun verkoston kanssa.