Tukiasunnot

Puron tukiasunnoilla on seitsemän viihtyisää rivitaloyksiötä, joissa asukkaalle tukiasumisyksikön oman henkilökunnan tuen lisäksi voidaan räätälöidä erillinen palvelupaketti asiakkaan tarpeesta lähtien.

Tukiasumisyksikkö tarjoaa vahvasti tuettua itsenäistä asumista, jossa tarkoituksena on harjoittaa ja saattaa nuori itsenäiseen elämään.

Aikuisen tiivis läsnäolo ja ohjaus luovat turvaa omassa asunnossa itsenäistä elämää harjoittelevalle nuorelle aikuiselle. Ratkaisukeskeinen kuntouttava työote on tehokas menetelmä lastensuojelusta itsenäiseen elämään siirtyvälle.