Vastaanottoyksiköt

Puron vastaanottotason yksiköt Vastaanotto ja Puro Vähäkyrössä sekä Puro 3 Seinäjoella, toimivat vahvasti lastensuojelun- ja terveydenhuollon rajapinnoilla.  Yksiköissä hoidetaan erityistä hoivaa ja huolenpitoa vaativia lapsia, jotka eivät kuitenkaan tarvitse erikoissairaanhoidon palveluita. Yksiköiden vahvasti aikuisjohtoinen arki auttaa lasta pysähtymään ja hahmottamaan ympäröivää maailmaa sekä omia erityispiirteitään.

  • Vahva henkilöstömitoitus mahdollistaa nuorten yksilöllisen kohtaamisen.
  • Arjen selkeä struktuuri ja ohjaajavetoinen arki, vahvalla psykiatrisella osaamisella
  • Nuorten aito kohtaaminen, psyykkisen pahoinvoinnin erottaminen nuoren persoonasta
  • Laitoskierteen estäminen tai katkaisu, nuoreen sitoutuminen
  • Yksiköissä pitkä kokemus rauhattomien tilanteiden hoitamisesta.
  • Arjessa näkyvä moniammatillinen työote. Käytännön työhön osallistuu sekä terveydenhuollon että sosiaalialan ammattihenkilöitä.