Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro – Parempi tulevaisuus nyt!

Me Purossa palvelemme asiakkaitamme kuudessa suomenkielisessä yksikössä ja koulussa, sekä kahdessa ruotsinkielisessä yksikössä ja ruotsinkielisessä koulussa.

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäkestoista sijaishuoltoa 8–18 -vuotiaille nuorille, joita ei voida hoitaa tukipalveluilla tai perhehoidossa. Tarjoamme myös jälkihuoltoa alle 21-vuotiaille nuorille, sekä tukea nuorille/perheille avohuollon tukipalveluin. Tukiasuntomme ja avopalvelumme ovat täysin kaksikielisiä.

Psykiatrista erityisosaamista kodinomaisessa ympäristössä

Tarjoamme palveluita alati muuttuviin, monitahoisiin lastensuojelun tarpeisiin hyödyntäen psykiatrista erityisosaamista. Yksiköissämme asutaan kodinomaisesti, ja niissä kaikissa on ympärivuorokautinen valvonta, jolloin aikuinen on aina läsnä ja tukena nuorelle. Nuori on osa omaa perhettään ja häntä pyritään hoitamaan ensisijaisesti yhteistyössä perheen kanssa. Henkilökuntamme soveltaa työssään perhekeskeistä ajattelumallia ja perheterapiaa.

Nuorta kunnioitetaan omana itsenään, nuoren tavat ja tottumukset huomioiden. Meillä asuville nuorille luodaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö. Säännöllisellä elämänrytmillä, koulunkäynnillä ja harrastuksilla pyritään tuottamaan yhdessä nuoren kanssa mielekästä sisältöä nuoren elämään. Meillä vallitsee avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan.

Tavoitteenamme on, että nuoren kyvyt hallita toimintaansa sekä arkeaan, ja valmiudet toimia yhteisön ja ryhmän jäsenenä vahvistuvat, ja että nuoren kyky osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja vastuullisuuteen kasvaa.


Haluatko lisätietoja?

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

”Te teette hyvää ja tärkeää työtä Purossa, mutta ei me nuoret itse sitä voida myöntää ainakaan ennen kuin olemme 18!”
Nuoren kommentti