Seinäjoen perheryhmäkoti

7-paikkainen perheryhmäkotimme Seinäjoella tarjoaa alaikäisille, ilman vanhempia maahan tulleille oleskeluvan saaneille nuorille turvallisen ja kodinomaisen kasvu- ja elinympäristön. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja kasvatusta.

Asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pitävät huolta ammattitaitoinen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut henkilökunta. Perheryhmäkotitoiminta on kotouttamislain mukaista toimintaa. Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen kotouttamissuunnitelma ja hoito- ja kasvatussuunnitelma. Arjen taitojen harjoittelu sekä suomen kielen ja kulttuurin opiskelu ovat päivittäisen toiminnan keskiössä.