Metsätähti

Metsätähti on seitsemänpaikkainen erityisyksikkö, joka sijaitsee Lohjan Muijalassa. Tarjoamme lapselle välittävää, kannustavaa ja rajoja asettavaa huolenpitoa sekä terapeuttista intensiivihoitoa kodinomaisessa kasvuympäristössä.

Työtiimi kostuu moniammatillisesta joukosta turvallisia aikuisia. Arki Metsätähdessä rakennetaan tukemaan jokaisen lapsen ja nuoren henkilökohtaisia voimavaroja ja tarpeita.

Metsätähti tarjoaa strukturoidun ja terapeuttisen arjen, jossa lapsen ja nuoren on turvallista kuntoutua ja voimauttaa omia vahvuuksiaan vankalla aikuisen tuella.